Tu știi ce drepturi are copilul tău?

drepturile copilului

Astăzi este Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Acestea se regăsesc în Convenția privind Drepturile Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România.

drepturile copilului

Iată câteva din cele mai importante drepturi ale copilului:

Copilul are dreptul la viață, la a purta un nume, la a avea o naționalitate și o familie.

Copilul are dreptul la intimitate și la respectarea vieții lui private.

Copilul are dreptul la opinie cu privire la orice decizii care îl implică. 

Copilul are dreptul la asistență medicală

Copilul are dreptul la educație de calitate.

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de exploatare.

Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

Copilul are dreptul la asistență socială și la asigurări sociale.

Copilul are dreptul de a se informa.

Copilul are dreptul de a-și exprima propriile credințe și propria gândire.

Copilul are dreptul de a practica o anumită religie.

Copilul are dreptul la vacanță și odihnă.

Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale. 

Copilul are dreptul la a fi informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de exercitare a acestora.

Copilul ai căror părinți sunt divorțați are dreptul de a menține relații personale cu aceștia.

Copilul ce are orice fel de dizabilitate are dreptul de a beneficia de îngrijire și suport, astfel încât să poată avea o viață cât mai independentă și împlinită.

Copilul are dreptul să învețe și să vorbească limba familiei, chiar dacă aceasta este minoritară.

Copilul venit din altă țară ca refugiat are aceleași drepturi ca și cel născut în țara respectivă.

Sursă foto:https://www.freepik.com/free-photos-vectors/ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.